UČEBNÍ  PLÁN – INFORMATIKA V EKONOMICE

Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4

040 Informatika v ekonomice

hodin týdně

hodin týdně

hodin týdně

hodin týdně

Kategorie a názvy vyuč. předmětů

1. ročník

2. ročník

3.ročník

4. ročník

a, předměty základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

Anglický jazyk 

3

3

3

3

2. cizí jazyk

3

3

3

3

Technická angličtina

-

1

-

-

Občanská nauka

2

1

-

-

Dějepis

2

-

-

-

Matematika

4

3

2

4

Základy přírodních věd

1

1

2

2

Hospodářský zeměpis

2

1

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

Úvod do výpočetní techniky

3

-

-

-

Datové komunikace

2

2

-

-

Ekonomika

3

2

2

3

Účetnictví

-

3

3

2

Zpracování dokumentů na PC

3

2

2

-

Aplikace na PC

-

2

2

2

Počítačové systémy

-

2

2

2

Grafika na PC

-

-

2

2

Celkem

33

31

28

28

 

 

 

 

 

b, výběrové

 

 

 

 

Algoritmizace

-

2

2

-

Programování

-

-

2

3

Zpracování informací

-

2

2

-

Databázové systémy

-

-

2

3

Celkem

0

2

4

3

 

 

 

 

 

c, výběrové

 

 

 

 

Angličtina pro hospodářskou sféru

-

-

1

2

Technické kreslení na PC

-

-

1

2

Cvičení z programování

-

-

1

2

Cvičení z ekonomiky

-

-

1

2

Celkem

-

-

1

2

 

 

 

 

 

Nepovinné předměty

 

 

 

 

Další cizí jazyk

2

2

2

2

Základy formální logiky

2

2

2

2