Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4

 

ÚTVAR: PEDAGOGICKÝ SBOR (2004-2005)

Řídící pracovník: Monika Puškinová (zástupce ředitele)

 

1.

Černohorský Petr, Mgr.

DAK

IT

ALG

 

2.

Dítětová Marie, Mgr.

ANJ

--

--

předs. PRK cizích jazyků

3.

Dvořáková Jana, Mgr.

ANJ

--

--

 

4.

Gallusová Šárka

EKO

--

--

 

5.

Hekerle Karel, ing.

VYT

DAK

IT

správce repro. jednotky

6.

Chlubna Ivo, Mgr.

MAT

ZBO

HOV

informatik

7.

Chudobová Jaroslava, Mgr.

PEK

TEV

--

AŠSK

8.

Jordánová Marcela, ing.

UCE

EKC

--

předseda PRK EKO

9.

Král Zdeněk, Mgr.

EKO

OBN

--

výchovný poradce

10.

Krčál Vladislav, Mgr.

TEV

HOZ

--

předseda PRK TEV

11.

Krylová Zuzana, ing.

UCE

EKO

EKC

 

12.

Kseničová Lenka, Ing.

FIN

STA

EKC

 

13.

Kudláček Petr, RNDr.

IT

PS

MAT

správce sítě, př. PRK IT

14.

Lexová Eva, Mgr.

JŠ-NEJ

--

--

ved. učitelka JŠ

15.

Lisková Pavlína, Mgr.

JŠ-NEJ

--

--

 

16.

Mahelová Petra, Mgr.

ANJ

--

--

 

17.

Marešová Ludmila, Mgr.

PEK

ČJL

--

předseda PRK PEK

18.

Middletonová Božena, Mgr.

ČJL

DEJ

--

předseda PRK SVP

19.

Mittner František, Mgr.

MAT

HOZ

HOV

předseda PRK PP

20.

Pavlicová Martina, Mgr.

ANJ

--

--

 

21.

Puškinová Monika

OBN

PRA

--

zástupce ředitele školy

22.

Rivola Karel, PaedDr.

OBN

--

--

ředitel školy

23.

Růžička Milan, PhDr.

ANJ

--

--

 

24.

Skokan Karel, ing.

NEJ

ZBO

--

preventista BOZP

25.

Straková Helena, PhDr.

ČJL

NEJ

--

předseda PRK ČJL

26.

Svoboda Václav, ing.

HOV

ZBO

--

 

27.

Svobodová Ludmila, Mgr.

NEJ

--

--

předseda PRK NEJ

28.

Šlápotová Lada, Mgr.

JŠ-ANJ

--

--

 

29.

Tomšíčková Vlasta, Mgr.

JŠ-ANJ

JŠ-NEJ

--

 

30.

Tomšíčková Zdeňka, ing.

EKO

ET

--

SOČ, preventista SPJ

31.

Valentová Alena, ing.

UCE

EKO

STA

 

32.

Vaňharová Drahomíra, Mgr.

NEJ

--

--

 

33.

Veselý Miloslav, Mgr.

TEV

OBK

--

 

 

 

 

 

SOUČÁST OBCHODNÍ AKADEMIE

 

TŘÍDNICTVÍ

I.

1.A / OA

1.B / OA

1.C / IE

 

Mgr. L. Svobodová

Ing. L. Kseničová

RNDr. P. Kudláček

II.

2. A / OA

2. B / OA

2. C / IE

 

Mgr.Vl. Krčál

Ing. A. Valentová

Ing. K. Hekerle

III.

3. A / OA

3. B / OA

3. C / OA

 

Mgr. Z. Král

Mgr. B. Middletonová

Ing. Z. Krylová

IV.

4. A / OA

4. B / OA

4. C / OA

 

Ing. K. Skokan

Mgr. D. Vaňharová

Mgr. J. Chudobová

Vysvětlivky: OA = obchodní akademie, IE = informatika v ekonomice

 

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

PRK ČJL

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 

PhDr. H. Straková

Mgr. Middletonová, Mgr. Marešová

PRK SVP

SPOLEČENSKO-VĚDNÍ PŘEDMĚTY

 

Mgr. B. Middletonová

Mgr. Král, Puškinová, PaedDr. Rivola

PRK PP

PŘÍRODOVÉDNÉ PŘEDMĚTY

 

Mgr. F. Mittner

Mgr. Chlubna, ing. Kseničová, ing. Skokan

PRK IT

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

RNDr. P. Kudláček

Ing. Hekerle, Mgr. Chlubna, Mgr. Černohorský

PRK PEK

PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

 

Mgr. L. Marešová

Mgr. Chudobová, Mgr. Veselý

PRK EKO

EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY

 

Ing. Z. Krylová

Mgr. Král, ing. Valentová, ing. Kseničová, ing. Jordánová, sl. Gallusová

PRK NEJ

JAZYK NĚMECKÝ

 

Mgr. L. Svobodová

Ing. Skokan, Mgr, Vaňharová, PhDr. Straková

PRK ANJ

JAZYK ANGLICKÝ

 

Mgr. M. Dítětová

Mgr. Dvořáková, Mgr. Pavlicová, PhDr. Růžička,

Mgr. Tomšíčková, Mgr. Mahelová

PRK TEV

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

Mgr. Vl. Krčál

Mgr. Chudobová, Mgr. Veselý

 

 

SOUČÁST OBCHODNÍ AKADEMIE

 

Řídící pracovník: Monika Puškinová (zástupce ředitele)

Vedoucí učitelka: Mgr. EVA LEXOVÁ

 

 

JEDNOLETÝ POMATURITNÍ JAZYKOVÝ KURZ - TŘÍDNICTVÍ

PMK

ANGLIČTINA

NĚMČINA

 

Mgr. P. Lisková

Mgr. L. Šlápotová

 

 

JAZYKOVÉ KURZY ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ

NĚMČINA

typ

učebnice

den

N II

Pokročilí začátečníci

Deutsch-eins zwei

PO

N IIIb

Pokročilí

Němčina pro JŠ

PO

N I

Začátečníci

Deutsch-eins zwei

ČT

N SZ,K

Konverzace / pokročilí

--

ST

 

 

ANGLIČTINA

typ

učebnice

den

A IIIb

Pokročilí

Angličtina pro JŠ II.

PO

A III

Středně pokročilí

Eurolingua 3

ÚT

A I

Začátečníci

Eurolingua 1

ČT

 

ŠPANĚLŠTINA

typ

učebnice

den

SP

Začátečníci

Špan. pro samouky

ČT

 

 

FIREMNÍ A PODNIKOVÉ JAZYKOVÉ KURZY

FJK

ANGLIČTINA

NĚMČINA

 

Finanční ředitelství Brno

Finanční ředitelství Brno

 

Laufen CZ

Laufen CZ