Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4

669 48  Znojmo, Přemyslovců 4 • tel.: 515 224 686*, 515 224 063 • e-mail: oa.znojmo@zn.orgman.cz

 

ZPRÁVA PRO VÝCHOVNÉ PORADCE

Vzhledem k tomu, že se v posledních týdnech šíří Znojmem zkreslené informace o přijímacích zkouškách na Obchodní akademii, Znojmo, Přemyslovců 4 zasíláme Vám několik zpřesňujících informací:

  

1. Ve školním roce 2005-2006 je plánováno přijetí do 1. ročníku celkem 90 uchazečů do tří vzdělávacích oborů (viz níže). Ekonomické lyceum bylo schváleno a tudíž jeho první ročník bude otevřen již v září 2005.

 

63-41-M/004 Obchodní akademie

Plán přijetí v rámci přijímacích zkoušek ………………………………..…. 30 žáků (1 třída)

 

63-41-M/040 Informatika v ekonomice

Plán přijetí v rámci přijímacích zkoušek ………………………………..….. 30 žáků (1 třída)

 

78-42-M/002 Ekonomické lyceum (zařazeno poprvé!)

Plán přijetí v rámci přijímacích zkoušek ………………..…………………... 30 žáků (1 třída)

 

 

2. Záměr uplatnění možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek byl publikován a zveřejněn již několikrát. Aktuální průměr klasifikace povinných (včetně povinně volitelných) předmětů za prospěch v osmém a devátém ročníku základní školy musí dosáhnout požadované limitu 1,00 – 1,20 (výpočet viz níže).

 

a)    Žáci, kteří ukončí základní vzdělání ve školním roce 2004-2005

výpočet: průměr za 2. pololetí 8 ročníku + průměr za 1. pololetí 9. ročníku se sečte / následuje dělení dvěma / získaný průměr musí být v limitu 1,00 – 1,20

 

b)    Žáci, kteří ukončili základní vzdělání dříve

výpočet: průměr za 2. pololetí 8 ročníku + průměr za 2. pololetí 9. ročníku se sečte / následuje dělení dvěma / získaný průměr musí být v limitu 1,00 – 1,20

 

 

V případě nutnosti konzultace volejte na číslo 724 183 136.