Informace k tématu ICT plán školy

 

Omlouvám se , ale zde náš plán ICT neuvidíte. Chceme se sice co nejvíce otevřít rodičovské i odborné veřejnosti, ale zveřejnění podrobností o počtu a vybavení našich výukových PC a další výpočetní techniky na škole je vysoce citlivou záležitostí. V žádném případě nemám na mysli nějakou osobu z „konkurenční“ školy našeho typu či regionu, ale najde se určitě někdo, komu by se pro „jeho“ účely tyto informace o našich PC hodily. Protože jsme zodpovědni za majetek školy a dodržujeme ustanovení pojišťovacích smluv, zveřejňujeme náš ICT plán v rámci povinné dokumentace školy. Věřím, že náš postup bude Vámi pochopen. Pokud by bylo nutné doplnění informací o stavu ICT na naší škole, kontaktujte kudlacek@oaznojmo.cz nebo info@oaznojmo.cz .

 

 

                                                                           RNDr. Petr Kudláček

                                                                           metodik ICT a správce sítě