Obchodní akademie  63-41-M/004

 

Obchodní akademie je tradiční obor středoškolských ekonomických studií, který v poslední době prošel aktualizací. Koncepčně vychází z nároků odborné praxe (trhu práce) a zaměřuje se na zásadní zvýšení klíčových kompetencí absolventa.

 

Žáci jsou připravováni pro praxi odborníků v oblasti řešení ekono-mické problematiky s aktivním využitím PC a komunikačních technologií. Čtyřleté studium vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro uplatnění v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Jedná se o činnosti při zajišťování materiálu, investic, zaměstnanců, prodeje a efektivní zpracování ekonomických informací prostředky výpočetní techniky. Organickou součástí studijních požadavků je odpovídající důraz na jazykové znalosti v odborném prostředí (ANJ, NEJ, FRJ, RUJ), standardní uživatelskou úroveň při práci na informačních a komuni-kačních technologiích a znalost administrativních úkonů na úrovni standardizace EU.

 

Ve vzdělávacím programu jsou kromě odborných profilových disciplín   jsou rovněž zahrnuty obecně odborné požadavky týkající se přípravy žáků k aktivnímu rozhodování v oblasti profesní kariéry, uplatnění na trhu práce a zvyšování kvalifikace a úrovně práce.

 

Přijímací řízení na obor Obchodní akademie proběhne ve stanoveném termínu v sídle školy. Podmínky přijímacího řízení jsou obsaženy v informaci k přijímacímu řízení na www stránkách OA Znojmo  (písemná forma zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury). 

 

Informace o oboru a přístupových podmínkách získáte na telefonních číslech 515 224 063, 515 224 687, 724 183 136. Dotazy můžete zasílat i elektronickou poštou na adresu info@oa.znojmo.cz.