Informatika v ekonomice  63-41-M/040

 

 

Informatika v ekonomice je exkluzívní studijní obor projektovaný na aktuální potřeby současného trhu práce. Svými parametry zabezpečuje na výstupu univerzální využití odborné síly v řadě profesí. 

 

Žáci jsou připravováni pro praxi odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a komunikačních technologií. V průběhu studia získá žák komplexní odborné a technické znalosti a dovednosti z oblasti běžného a specializovaného software, počítačových sítí a přenosu dat. V základní míře se funkčně seznámí s problematikou hardware v úrovni tvůrčího přístupu k rozvoji zařízení (pořízení, obnova, drobné reparace). Absolvent oboru by měl být schopen efektivně využívat PC a komunikačních technologií, upravovat a vytvářet ekonomické aplikace dle operativních potřeb. Dále by měl být schopen (po nástupní praxi) vykonávat veškeré činnosti v roli analytika a programátora ekonomického software. Univerzální uplatnění by měl nalézat i v oblasti hromadného zpracování dat a ve studiích DTP.

 

Vzhledem k vysoké dotaci vyučovacích hodin přírodovědných předmětů (matematika, fyzika) získává absolvent další možnosti uplatnění v rámci VOŠ a vysokoškolských studií (např. obory Systémové inženýrství, Informatika v ekonomice, …).

 

Přijímací řízení na obor Informatika v ekonomice proběhne ve stanoveném termínu v sídle školy. Podmínky přijímacího řízení jsou identické s nároky na obor Obchodní akademie (písemná forma zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury). 

 

Informace o oboru a přístupových podmínkách získáte na telefonních číslech 515 224 063, 515 224 687, 724 183 136. Dotazy můžete zasílat i elektronickou poštou na adresu info@oa.znojmo.cz.